ATOLL mini

Zařízení ATOLL mini je výkonné kompaktní jednokomorové zařízení pro náročné průmyslové čištění a odmašťování pomocí vodou ředitelných prostředkú. Vhodné pro odmašťování a čištění dílů znečištěných olejem nebo emulzemi. Správnou volbou filtračních jednotek a pčídavných zažízení je možné dosáhnout odstranění velkého počtu nečistot při hromadné výrobě jakož i dosažení stanoveného stupně čistoty při jemném čištění.
ATOLL mini - detail
prospekt s technickými daty
pdf/atoll_mini_cz_en.pdf