WIP

komorový stroj s pohyblivou sprchou

Stroj je určen k odmašťování a čištění povrchu souèástí velkých rozměrů. Víceoperační typ lze použít pro získání kvalitnější čistoty povrchu součástí, před montáží, lakováním atd.
WIP - detail WIP - detail
prospekt s technickými daty
pdf/wip_cz_en_ru.pdf